ကမာၻ႕အျမန္ဆုံး စူပါကြန္ပ်ဴတာျဖစ္လာသည့္ IBM ကြန္ပ်ဴတာ

ကမာၻ႕အျမန္ဆုံး စူပါကြန္ပ်ဴတာျဖစ္လာသည့္ IBM ကြန္ပ်ဴတာ

ကမာၻေပၚတြင္ ျမန္ႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ တည္ေဆာက္ေနမႈတြင္ အေမရိကန္က တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဦးေဆာင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ IBM ကုမၸဏီ၏ ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္ေသာ Sequoiaသည္ ဂ်ပန္မွ K Machineကို ျပန္လည္ေက်ာ္ျဖတ္ အႏိုင္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ Sequoiaသည္ K Machineထက္ ျမန္ႏႈန္း (၁.၅၅)ဆ ပိုၿပီး စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ (၁၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမို နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကြန္ပ်ဴတာကို ႏ်ဴကလီးယား သိပၸံ ဘာသာရပ္ေတြ ေလ့လာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုကြန္ပ်ဴတာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ရွိသမွ် လူသားအားလံုး မရပ္မနားဘဲ ႏွစ္ေပါင္း (၃၂၀)ၾကာ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို တစ္နာရီႏွင့္ အၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားသည္။

Fujitsu ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ေသာ K Machineသည္ ယခုအခါ ဒုတိယ ေနရာသို႔ ျပန္ဆင္းေပးလိုက္ရသည္။ Sequoiaသည္ လတ္တေလာတြင္ ကယ္လီဖိုးနီယားရွိ အေမရိကန္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေလာရင့္စ္ လစ္ဗာေမာရ္ အမ်ိဳးသား သုေတသန ဌာနတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။ Sequoiaသည္ (၁၉၉၉)ခုႏွဏ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ CM-5/1024 အမ်ိဳးအစား စူပါ ကြန္ပ်ဴတာထက္ ျမန္ႏႈန္း (၂၇၃၉၃၀)ဆ ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း IBMက ဆိုသည္။ Sequoiaသည္ Processorေပါင္း (၁.၅)သန္း အသံုးျပဳ လည္ပတ္ေနသည္။ ယေန႔ေခတ္ အေကာင္းဆံုး အိမ္သံုး ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးတြင္ Quad-Core အမ်ိဳးအစား Processorမ်ားကို သံုးစြဲေနရာ Processor (၄)လံုးသာ ပါရွိသည္။

အမ်ိဳးသား ႏ်ဴကလီးယား လံုၿခံဳေရး စီမံေရးရာ ဌာနမွ ေသာမတ္စ္ ဒီအေဂါ့စတီႏိုက “Sequoiaက အျမန္ဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီကြန္ပ်ဴတာက ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား ေလ့လာမႈစြမ္းရည္ က႑အတြက္ ယံုၾကည္မႈ တိုးေစမွာ ျဖစ္သလို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ စြမ္းရည္ပိုင္းမွာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ အေနအထားကို ခိုင္မာေစပါလိမ့္မယ္”ဟု ဆိုသည္။ K Machine ကြန္ပ်ဴတာသည္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈ (၁၂.၆) မဂၢါ၀ပ္ ကုန္က်ၿပီး IBM၏ ကြန္ပ်ဴတာကမူ (၇.၉) မဂၢါ၀ပ္သာ ကုန္က်ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စူပါကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္လံုးစီ၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အီတလီတို႔တြင္ တစ္လံုးစီ ရွိသည္။ IBMသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ျမန္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာ (၁၀)လံုးတြင္ (၅)လံုးကို တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s