ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားအတြက္ ၾကက္သြန္နီ

 

ေဆးပညာရွင္မ်ား၊သိပၸံပညာရွင္ မ်ားစြာ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး၊ ကုသ ေဆးမ်ိဳးစံုတီထြင္ဖန္တီးလ်က္ရိွၾက သည္။ ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း၊ ထိပ္ေျပာင္ ျခင္းအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုသနိုင္မည့္နည္းလမ္းမရိွေသး။

ထူထဲ ေတာက္ေျပာင္ေသာ ဆံေကသာသည္ ငယ္ရြယ္ျခင္း၏ ဝိေသသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆံပင္ကြ်တ္ ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈနွင့္ စိတ္က် ေဝဒနာတို့ခံစားရတတ္သည္။ ေနထိုင္ မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ ညမ္းမႈနွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ေၾကာင့္ ဆံပင္ကြ်တ္ေလ့ရိွသည္။
အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္မွာ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်ေန ေသာ ဆံပင္ေပါက္ေဆးမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္နီပါဝင္ေလ့ရိွသည္။ ၾကက္ သြန္နီကို ဆံပင္ျပန္ေပါက္ေဆးတြင္ ထည့္သြင္းသည္မွာ ေၾကာင္ေတာင္ ေတာင္နိုင္ေသာ္လည္း ဆံပင္ကြ်တ္ ျခင္း၊ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းတို့ကိုကုသ ရာတြင္ အဓိကေဆးပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့ရိွသည္။
ၾကက္သြန္နီတြင္ ဆာလဖာဓါတ္ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဆံပင္ ကြ်တ္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္သည္။ ဆာလဖာဓါတ္သည္ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစျပီး အေရျပားေရာင္ရမ္း နာမ်ား သက္သာေစသည္။ ဆာလဖာ ေၾကာင့္ ကိုလာဂ်င္ပရိုတိန္းမ်ားထုတ္ လုပ္မႈေကာင္းေစျပီး ထိုပရိုတိန္းမ်ား ေၾကာင့္ အေရျပားေျပျပစ္ျခင္း၊ ဆံပင္ ေမြးေတာင့္တင္းျခင္းစသည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားခံစားရသည္။ ထို့ေၾကာင့္ၾကက္သြန္နီသည္ ဆံပင္ေမြးကိုခိုင္မာ ေစသည္။ ဦးေရျပားမိႈစဲြ (ေဗာက္ထ) ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးသည္။ ပိတ္ဆို့ ေနေသာ ေမြးညင္းေပါက္မ်ားအား ပြင့္ေစသည္။
အီရတ္သုေတသီမ်ား၏ ေလ့ လာခ်က္အရထိပ္ေျပာင္ဦးေရျပားေပၚ ၾကက္သြန္နီအရည္လိမ္းေဆးထားလွ်င္ အာနိသင္မဲ့လိမ္းေဆးလိမ္းသူမ်ားထက္ ဆံပင္ေပါက္နႈန္းျမန္ဆန္လာသည္ကို ေတြ ့ရသည္။
အေမရိကန္အစားအေသာက္ နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဌာန (FDA) က ၾကက္သြန္နီအား ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳ ထားသည္။ အျခားအသိအမွတ္ျပဳ ေဆးတစ္မ်ိဳးမွာ minoxidol လိမ္း ေဆးျဖစ္သည္။ minoxidol လိမ္း ေဆးသည္လည္း ဦးေရျပားေသြး လည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစသည္။
ဆံပင္အလြန္အမင္းကြ်တ္ေန သူမ်ားအေနနွင့္ ၾကက္သြန္နီၾကိတ္ ထားသည့္အရည္လိမ္းေပးသင့္ေၾကာင္း FDA ကမွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ၾကက္သြန္နီအရည္ကို မိနစ္ (၄ဝ) ခန့္လိမ္းထား၍ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ေပ်ာ့ ေပ်ာ့နွင့္ေဆးေၾကာေပးသင့္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s