ေလျဖတ္ ေဝဒနာသည္ အတြက္ ပထမ ၃နာရီ အေရးႀကီး

25 SEPTEMBER 2012 | BY HEALTH DIGEST

ေလျဖတ္ျခင္း(Stroke) ကို ကုသရာမွာ အႀကီးမားဆံုး အတား အဆီးကေတာ့ ကုသဖို အတြက္ အခ်ိန္ တိုေတာင္းျခင္း (A Brief
Window Period for Treatment) ပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒီအခ်ိန္ေလးက ေလျဖတ္ ျခင္း စတင္ျဖစ္ေပၚတဲ့အခ်ိန္မွစၿပီး ၃ နာရီအတြင္းပဲျဖစ္တယ္။ ယင္းအခ်ိန္ က လြန္သြားရင္ ပိတ္ဆို႔သြားခဲ့တဲ့ ေသြးေၾကာကို ျပန္ဖြင့္ဖို႔က မျဖစ္ႏိုင္ သေလာက္ပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ထိခိုက္မိတဲ့ ဦးေႏွာက္တစ္သွ်ဴးအမ်ားစုက ေသ သြားမွာျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ကုသႏိုင္ဖို႔အ တြက္ ေလျဖတ္ေဝဒနာရဲ႕ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကို သိရွိထားရပါမယ္။ ဒါႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး”FAST” ဆိုတဲ့ အတိုေကာက္ စာလံုးကို မွတ္သားဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ F ဆိုတာက Facial Weakness or Asymmetry (မ်က္ႏွာမွာ အား မရွိတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပံုပ်က္တာ၊ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္မညီတာကို) ဆို လိုတယ္။
A ကေတာ့arm weak လက္ေမာင္း အားမရွိတာ ျဖစ္တယ္။ ွS က Speech Difficulties (စကား ေျပာရတာ မေကာင္းတာ။ အခက္ အခဲရွိတာ) ျဖစ္တယ္။ T ကေတာ့ Time to Take Action ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္) ကို ရည္ၫႊန္းတာ ျဖစ္တယ္။ လူတစ္ေယာက္က ဒီေရာဂါ လကၡဏာ ၃ မ်ိဳးထဲက အနည္းဆံုး တစ္မ်ိဳးရွိေနတယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူကို အေရးႀကီးတဲ့ ပထမ ၃ နာရီ၊ အတြင္း အနီးဆံုးေဆး႐ံုသို႔ အျမန္ဆံုး ပို႔ေပးရ မွာျဖစ္တယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s