ရွာလကာရည္၏ ေကာင္က်ိဳးမ်ား

စိမ္းေနေသးတဲ့ ပန္းသီး အရသာလို ခ်ဥ္တဲ့ အရသာ ရွိတဲ့ ရွာလကာရည္က

ဗက္တီးရီးယား မ်ားကို ဒုကၡေပးတဲ့ အရာ၊ Fungus ေခၚ မိႈရဲ႕ ရန္သူ၊ ေရခူတုပ္ ျခင္းကို အဆိပ္ ေျပေစတဲ့ အရာျဖစ္သလို ေအာက္ပါ က်န္းမာေရး အေျခအေန ေတြကို ကုစားရာမွာ အသံုး ဝင္ပါတယ္။

-ဝက္ၿခံ

-ကိုယ္နံ႕

-ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ မ်ား

-ေဗာက္

-ပါးစပ္ေျခာက္ျခင္း

-ေျခနံ႔ထြက္ျခင္း

-ေခါင္းမွသန္းမ်ား

-ေခါင္းကိုက္ျခင္း

-ႀကိဳ႕ထိုးျခင္း

-အင္ပ်ဥ္

-အစာမေၾကျခင္း

-အင္းဆက္ပိုးမႊား မ်ားႏွင့္ ပင့္ကူ ကိုက္ဒဏ္ရာမ်ား

-ဆီမ်ားတဲ့ ဆံပင္

-ေနေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား

-ၾကြက္ႏို႔

ဦးလွျမင့္(ဂႏၶာမာ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s