ေသာက္သံုးရန္မသင့္ေသာ ေရ(၅)မ်ဳိး

ေသာက္သံုးရန္မသင့္ေသာ ေရ(၅)မ်ဳိး(၁) မီးဖိုေပၚတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆူပြက္ေအာင္ ထားသည့္ ေရေႏြး

(၂) ဓာတ္ဗူးထဲတြင္ ရက္ၾကာျမင့္စြာ ထားသည့္ မလတ္ဆတ္ေသာ ေရေႏြး

(၃) အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆူဗြက္ေအာင္ ႀကိဳခဲ့ေသာေရေႏြး

(၄) တစ္ညလြန္ ေရေႏြးကို ထပ္ႀကိဳထားေသာ ေရေႏြး (သို႔) ထပ္မႀကိဳထားေသာ ေရေႏြး

(၅) ထမင္း၊ ဟင္းေပါင္းခံရည္ ၎ေရမ်ား ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ျခင္းမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆူဗြက္ၿပီးေသာေရတြင္ ကယ္လစီယံ၊ မက္ဂနီစီယံ၊ ဂရိုရင္းႏွင့္ အျခားသတၱဳမ်ား ပိုမိုတိုးလာၿပီး ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ .

Nine Nine Sanay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s