သဲကႏၱာရမွ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဆုိလာျပားသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ စက္ရံု

305934 236745756468181 1147358209 nသဲကႏၱာရမွာ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ စက္ရုံ ေဆာက္တယ္ဆုိေတာ့ ယူေအအီး ပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခန္႔မွန္းထားမိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယူေအအီးႏိုင္ငံ၊ အဘူဒါဘီျမိဳ ႔အျပင္ဘက္ မိုင္ ၇၀ အကြာမွာ တည္ေဆာက္ျပီး Shams 1 လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ parabolic မွန္အခ်ပ္ ေပါင္း ၂သိန္း၆ ေသာင္း နီးပါး ခင္းက်င္းထားျပီး စုစု ေပါင္း ၁ စတုရန္းမိုင္ ပတ္လည္ေလာက္ထိကုိ က်ယ္ဝန္းပါတယ္။

အိမ္ေျခေပါင္း ၂ေသာင္းထက္မနည္းကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုလံု ေလာက္ေလာက္ေပးစြမ္းႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ ယူေအအီး လိုႏိုင္ငံ ဟာ ေရနံနဲ႔ ခ်မ္းသာေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အတြက္ ေနေရာင္ျခည္ ကိုပဲ အသံုးျပဳေတာ့ အမ်ားစု အံ့ၾသ ၾကပါတယ္။

ျပည္တြင္းက ထုတ္တဲ့ ေရနံကို ပိုမ်ားမ်ား ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ အသံုးျပဳျပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s