ေရ တစ္ခြက္၏ ေက်းဇူး

၁။ နံနက္ အိပ္ရာထလွ်င္ ထခ်င္း ေရ 300mL ၂-ဖန္ခြက္ ေသာက္ပါ။
ဤကဲ့သို႔ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္တြင္းရွိ အူသိမ္၊ အူမမ်ားကို လႈပ္ရွားေစပါလိမ့္မည္။

၂။ ထမင္းမစားမီ မိနစ္ ၃၀-အလိုခန္႔တြင္ 300mL တစ္ဖန္ခြက္ ေသာက္ပါ။
အစာေခ်ဖ်က္မႈကို ကူညီပါလိမ့္မည္။

၃။ ေရမခ်ိဳးမီ 300mL တစ္ဖန္ခြက္ ေသာက္ပါ။
ေသြးနိုးႏႈန္း က်ဆင္းေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

၄။ ညအိပ္ရာ မဝင္မီ 300mL တစ္ဖန္ခြက္ ေသာက္ပါ။
ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း နည္းပါးေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s