အသံမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္ေပးမည့္ စက္

အသံကေန လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္မယ္ ဆုိတာ ဘယ္သူမွေတာင္ ထင္မထားတဲ့ နည္းပညာ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါ တယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ Sonea ဆုိတဲ့ စက္ေလးကေတာ့ တကယ္ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္က ရွိရွိသမွ် အသံကို စုတ္ယူၿပီး transducer ကို ျဖတ္ပါမယ္။ ယင္း အဆင့္ကေန အသံမွ တုန္ခါ မႈႏႈန္း- Vibration ကို ယူပါမယ္။ ထိုမွ တစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္ စက္ကြင္း ျဖစ္ေပၚ ေစၿပီး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထဲမွာ လွ်ပ္စစ္အားကို သိမ္းေပးမယ့္ ေနရာလည္း လိုအပ္တဲ့ ေနရာကို ႀကိဳးသြယ္ သံုးရံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံကေန ထြက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားက ဘယ္ေလာက္ ရွိလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ Sonea စက္ေတာ့ အသံ သံုးလို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား အမ်ားအျပား ထုတ္ႏိုင္ တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ယင္းကဲ့သုိ႔ အလား တူ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္စက္မ်ား ေပၚေပါက္ လာအံုးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s