လက္ကိုင္ဖုန္းဘက္ထရီ

ပံုမွန္သံုးလာတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းဘက္ထရီဟာ တေျဖးေျဖးနဲ ့ အသံုးမခံေတာ့တာေတြ ့ရတတ္ပါတယ္။ အားသြင္းထားေပမယ့္လည္း ခဏေလးနဲ ့ အားကုန္သြားတာဟာ ဘက္ထရီမေကာင္းေတာ့လို ့ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီဘက္ထရီကို အသံုးခံေအာင္ အားျပည့္လာေအာင္ လုပ္ၾကရေအာင္ပါ။
အသံုးျပဳရမယ့္ပစၥည္းေတြကေတာ့
(၁) သတင္းစာစကၠဴအပြစား
(၂) ကပ္ေၾကး (လက္နဲ ့ျဖတ္လည္းရပါတယ္)
(၃) သားေရကြင္း
(၄) ပလပ္စတစ္အိတ္(ဟင္းထုတ္အိတ္အရြယ္)
(၅) ေရခဲေသတၱာ

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္
(၁)သတင္းစာစကၠဴအပြစားကို (A4) အရြယ္ရဲ ့ တ၀က္စာေလာက္ အရြယ္ကို ျဖတ္ပါ။ (ဘက္ထရီအၾကီးအေသးေပၚမူတည္ျပီးစကၠဴကိုျဖတ္ပါ)
လက္ကိုင္ဖုန္းဘက္ထရီအေဟာင္းကို ျဖတ္ထားတဲ့ စကၠဴတစ္ရြက္ နဲ ့ အထပ္ထပ္ထုပ္ပါ။
(၂)သားေရကြင္းနဲ ့စည္းပါ။
(၃)စကၠဴနဲ ့ထုတ္ထားတဲ့ ဘက္ထရီကို ပလပ္စတစ္အိပ္နဲ ့ လိပ္ပတ္ျပီးျပန္ထုပ္ပါ။
(၄)ထုပ္ျပီးသား လက္ကိုင္ဖုန္းဘက္ထရီကို ေရခဲေသတၱထဲက ပံုမွန္အခန္းမွာ ၃ ရက္ထဲ့ထားပါ။
(၅) ေရခဲေသတၱထဲမွာ ၃ရက္ျပည့္ျပီးေနာက္ျပန္ထုတ္ပါ။ ပလပ္စတစ္အိပ္နဲ ့စကၠဴကို ေျဖပါ။
(၆)ပံုမွန္အပူခ်ိန္ရိွတဲ့ မိမိေနအိမ္ရဲ ့တေနရာရာမွ ၃ ရက္ထားပါ။
(၇) ၃ ရက္ ထားျပီးေနာက္ အဲ့ဒီဘက္ထရီကို ၈ နာရီၾကာ အားသြင္းပါ။
အဲ့ဒီလိုအားသြင္းျပီးရင္ေတာ့ အသံုးခံတဲ့ ဘက္ထရီျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။(ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s