အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ မစားေကာင္းသည့္ မိႈကို ေရြးခ်ယ္စားတတ္ေစဖို႔

By SHADE Journal

အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ မစားေကာင္းသည့္ မိႈကို ေရြးခ်ယ္စားတတ္ေစဖို႔	 မိုးဦး ကာလတြင္ မိႈကို ရာသီစာ အျဖစ္ ဟင္းပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့ ရွိသည္။ မိႈကိုကန္စြန္း ရြက္ျဖင့္ ေၾကာ္စားေလ့ ရွိၾကသည္။ ကန္စြန္းရြက္သည္ အနည္းငယ္ ေသာအဆိပ္ အေတာက္ကို ေျပ ေစေသာ္လည္း အဆိပ္အေတာက္ မ်ားေသာ အသီးအရြက္မ်ား အတြက္ ထူးျခားမႈရွိမည္ မဟုတ္ပါေခ်။

ဥပမာ – ဝက္စတူးကဲ့ သို႔ေသာ ဟင္းလ်ာအတြက္ ကန္စြန္းရြက္ အထိန္းအျဖစ္ ပါရွိေအာင္ ထည့္ သြင္းခ်က္ ၾကသည္။ မိုးရာသီ ေရာက္ေလတိုင္း မိႈစားမိေသာေၾကာင့္ အစာအဆိပ္ သင့္ေသာ သတင္းမ်ားလည္း မၾကာခဏ ၾကားေနရ တတ္၏။ မိႈ၏အရသာ သည္ဆိမ့္၏။ သို႔ေသာ္ အဆိပ္ အေတာက္ မရွိေသာ မိႈကိုေရြးခ်ယ္ တတ္ဖို႔ လိုေပလိမ့္မည္။ အဆိပ္ အေတာက္ရွိၿပီး မစားေကာင္း သည့္မိႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အမွတ္ လကၡဏာမ်ား ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ဗဟုသုတ ရရွိေစရန္ အတြက္ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

၁။ မိႈကိုခ်ိဳး၍ လွ်ာျဖင့္ တို႔ၾကည့္ ပါက အလြန္အပူၿပီး ငရဲမီးနံ႔ထြက္ ေနလွ်င္ မစားသင့္ပါ။

၂။ မိႈကို ခ်ိဳးလိုက္ပါက အလြန္ျဖဴ ၍ ပ်စ္ေသာ ႏြားႏို႔ႏွင့္တူေသာ အေစးမ်ား ထြက္လာလွ်င္မစား သင့္ပါ။

၃။ မိႈေပၚတြင္ ဆားအနည္းငယ္ ျဖဴးၾကည့္ျခင္း၊ ဆားရည္တြင္စိမ္ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ညိဳ၊ျပာ၊နက္ အေရာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ထိုမိႈကို မစားသင့္ပါ။

၄။ မိႈ၏႐ိုးတံကိုေျခၾကည့္ျခင္း ျဖင့္ေၾကမြသြားေသာ္ထိုမိႈကိုမစား သင့္ပါ။

၅။မိႈတစ္ပြင့္လံုးကိုလက္ႏွင့္ေခ် ၾကည့္ျခင္းျဖင့္အနီေရာင္ အရည္ မ်ားထြက္လာေသာ္မစားသင့္ပါ။

၆။ မိႈ၏ အ႐ိုးကို ဓားႏွင့္ျဖတ္ ၾကည့္ၿပီး ျဖတ္စသည္ ညိဳ၊ ျပာ အေရာင္ျဖစ္သြားေသာ္ မစားသင့္။

၇။ အဝါေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အျပာေရာင္ စသည့္ ေတာက္ ေျပာင္ထင္ရွားေသာ အေရာင္မ်ား ရွိသည့္မိႈကို မစားသင့္ပါ။

၈။ မိႈမႈန္(Sponre)အစိမ္းေရာင္ သန္းေနလွ်င္ ထိုမိႈကို မစားသင့္။

၉။ ပန္းေရာင္ရွိေသာ စပိုး (Spore) အစိမ္းေရာင္ ပါရွိသည့္ မိႈကို မစားသင့္ပါ။

၁၀။ မိႈေျခက်င္းႏွင့္ မိႈခြက္ႏွစ္ခု ပါၿပီး အျဖဴေရာင္ ပါးဟက္မ်ိဳးပါ တတ္သည့္ မိႈမ်ိဳးကိုမစားသင့္ပါ။

၁၁။ပိုးမႊားက် ေရာက္၍သြန္ေန ေသာမိႈမ်ိဳးကိုလည္း မစားသင့္ပါ။

၁၂။ သဲေျမတြင္သိပ္မဝင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ တြင္ရွိေသာအပြင့္္ေသးသည့္မိႈ မ်ားကိုမစားသင့္ပါ။

၁၃။ လြန္စြာ လင္းရိပ္က်ၿပီး မည္းေမွာင္ေသာေနရာတြင္ေပါက္ သည့္မိႈမ်ိဳးမ်ားကို မစားသင့္ပါ။

၁၄။ အရြယ္မေရာက္ ေသးသည့္ မိႈလံုး ကေလးမ်ားသည္ မိႈအဂၤါ ရပ္မ်ားကို အျပည့္အစံု မေဖာ္ျပ ေသးသျဖင့္ စားသင့္၊ မစားသင့္ ခြဲျခားရန္ခက္သျဖင့္ ဤမိႈကိုမစား သင့္ပါ။

၁၅။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိႈမ်ားသည္ တစ္ဦးကို အဆိပ္မျဖစ္ေစတတ္ ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဦး ကိုမူ အဆိပ္ျဖစ္ေစတတ္ သျဖင့္ စား ေနက် မိႈမ်ိဳးမဟုတ္လွ်င္ လံုးဝ မစားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s