ကြန္ပ်ဴတာ ေမာက္စ္ကို တီထြင္ခဲ့သူ ကြယ္လြန္ရွာ

ကြန္ပ်ဴတာ ေမာက္စ္ကို တီထြင္ခဲ့သူ ေဒါက္ဂလပ္စ္ အန္ဂ်ဲလ္ဘတ္ သည္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ညက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ သူ၏ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သူ၏ တီထြင္မႈသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ေလာက၀ယ္ ၾကီးစြာေသာေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစ ခဲ့သျဖင့္ ဆုေငြမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခံ ခဲ့ရသည္။ သူ၏ ပထမဆုံးေသာ ကြန္ပ်ဴတာေမာက္စ္ နမူနာ ပုံစံကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကတည္းက တင္ျပခဲ့ျပီး၊ ယင္းမွာ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာေမာက္စ္(mouse) ဆိုသည္မွာ အသုံးျပဳ သူ၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို လက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ကိရိယာ(Manually Operated User Selection Equipment)ဆိုသည့္ အဂၤလိပ္ ေ၀ါဟာရကို အတိုေကာက္ျပဳ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မစၥတာ ေဒါက္ဂလပ္စ္ အန္ဂ်ဲလ္ဘတ္ သည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၈၈ ႏွစ္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s