ေရခဲေသတၲာ သို႔မဟုတ္ အေအးခန္းထဲတြင္ အသားမ်ားကို ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ သိမ္းဆည္းမလဲ

ၾကက္၊ဘဲ အစိမ္း – ေရခဲေသတၲာထဲတြင္ ၄၀ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ (သို႔) ပို၍ ေအးေသာအေနအထားတြင္ (၁) ရက္(၂)ရက္ခန္႔သာထားႏိုင္ၿပီး အေအးခန္းတြင္ (၁)ႏွစ္အထိထားႏိုင္သည္။ ခ်က္ထားေသာ ၾကက္သား၊ ဘဲသားတို႔ကို ေရခဲေသတၲာတြင္ အရက္အနည္းငယ္ႏွင့္ အေအးခန္းတြင္ (၂)(၆)လအၾကာသာ ထားသင့္သည္။အနီေရာင္ အသားမ်ားႏွင့္ ဝက္သား – ေရခဲေသတၲာတြင္ (၅)ရက္၊ အေအးခန္းတြင္ (၄)လမွ (၁၂)လ။ လက္က်န္အသားဟင္းမ်ားကို (၃) (၄)ရက္ (ေရခဲေသတၲာတြင္) အေအး ခန္းတြင္ (၂)လမွ(၆)လ။ၾကက္၊
ဘဲ – ေရခဲေသတၲာထဲတြင္ (၅)ရက္၊ ေအးခဲထား မည္ဆိုပါက (၄)လမွ (၁၂)လ။ လက္က်န္ခ်က္ထား ေသာ အသားမ်ားသည္ ေရခဲေသတၲာ တြင္ ၃-၄ရက္၊ အေအးခန္းတြင္ ၂-၆ လ။စည္သြတ္ဘူးႏွင့္ ေဟာ့ေဒါ့ – လံုးဝ မဖြင့္ဘဲ ထားလွ်င္ (၂)ပတ္ၾကာ၊ ဖြင့္ၿပီးေရခဲေသတၲာထဲ၌ထားလွ်င္ ၃-၄ ရက္အတြင္းစားပစ္သင့္သည္။ အေအးခန္း၌ (၁-၂)လခန္႔ထားႏိုင္သည္။
ဝက္ေပါင္ေျခာက္ – ေရခဲေသတၲာထဲတြင္ (၁) ပတ္ထားစားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝက္၊ ၾကက္အူေခ်ာင္း အစိမ္းကို (၂)ရက္အတြင္းစားပစ္သင့္သည္။ ဝက္ေပါင္ ေျခာက္ေရာ၊ ၾကက္အူေခ်ာင္း(၂)မ်ိဳးစလံုးကို အေအးခန္း တြင္ (၁)လ ထားစားႏိုင္သည္။ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥအစိမ္းကို ေရခဲေသတၲာထဲ၌ (၁)လ။ အက်က္ျပဳတ္ထားေသာ ဥမ်ားကိုမူ (၁)ပတ္ထက္ ပို၍ ထား၍မရပါ။ ၾကက္ဥအကာ၊ ေခါက္ထားေသာ ၾကက္ဥကို (၁)ႏွစ္ထား၍ စားသံုးႏိုင္သည္။ ၾကက္၊ တူနာငါး၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥအသုတ္၊ ပါစတာတို႔ကို ေရခဲေသတၲာထဲတြင္၂-၃ရက္ ထားႏိုင္ေသာ္
လည္း ေအးခဲထား၍ေတာ့မရပါ..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s