တစ္မိႏွစ္အတြင္း အင္တာနက္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ..

it

တစ္မိႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့အင္တာနက္ ကြန္ရက္မွာ IP Data စီးဆင္းမွုက 639800 GB ရွိပါတယ္။ ယင္းထဲမွာမွ ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း တစ္မိနစ္အတြင္း  —

အေကာင့္ အခု ၂၀ အခိုးခံရပါတယ္။

wikipedia မွာ အခ်က္အလက္ အသစ္ ၆ ပုဒ္တုိးပါတယ္။

မိုဘုိင္းဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ အေယာက္ ၁၃၀၀ တိုးပါတယ္။

Linkedin အေကာင့္ ၁၀၀ အထက္တုိးပါတယ္။

Botnet infection ေပါင္း ၁၃၅ ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အီးေမးလ္ေပါင္း အေစာင္ ၂၀၄ သန္း ပို႔ေဆာင္မွု ျဖစ္ပါတယ္။

Application ၄၇၀၀၀ ေဒါင္းလုခ္ဆြဲပါတယ္။

Amazon အြန္လိုင္း စတိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၈၃၀၀၀ ဖိုး အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Flicker မွာ ဓာတ္ပံုၾကည့္ရွုမွု အၾကိမ္ သန္း ၂၀ တိုးပါတယ္။

Twitter အေကာင့္ အခု ၃၂၀ အထက္ Sign up လုပ္ပါတယ္။

Facebook အေကာင့္ Login ၂၇၇၀၀၀ ရွိပါတယ္။

Google မွာ Search လုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိမွု အၾကိမ္ အေရအတြက္ ၂ သန္း ရွိပါတယ္။

Youtube မွာ ၁.၃ သန္းၾကည့္ရွုသူ တုိးျပီး ဗီဒီယို ၃၀ နာရီစာ ဆိုဒ္ေပၚေရာက္ပါတယ္။

——————————————
ယေန႔ ကမၻာ့ လူဦးေရ အေရအတြက္ နဲ႔ Nework ပစၥည္း အေရအတြက္က တူညီေနပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ေတာ့ ကမၻာ့လူဦးေရ ထက္ Network ပစၥည္းက ႏွစ္ဆမ်ားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ တစ္စကၠန္႔အတြင္း စီးဆင္းေနတဲ့ အင္တာနက္က ဗီဒိယို အားလံုးကို ၾကည့္ရွု ဖို႔အတြက္ ၅ ႏွစ္ အခ်ိန္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Ref: founderss

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s