ပင္ဂြင္းတို႔ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ သစၥာ..

ပင္ဂြင္းငွက္ေတြမွာ ထူးျခားတဲ့ ေနထိုင္မွု အေလ့အထမ်ား ရွိေနပါတယ္။ ယင္းအေလ့အထမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ ႔အရာေတြဟာ လူသားေတြထက္ ပိုျပီး Romantic ဆန္ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ ခ်စ္ခြင့္ပန္ျခင္းပါ။

ပင္ဂြင္းေတြဟာ သစၥာရွိျပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို က်င့္သံုးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အခ်စ္ကိုလည္း မတရားမယူတတ္ပါဘူး။ သူတို႔ ပင္ဂြင္း အထီးမ်ားဟာ သူတို႔ခ်စ္တဲ့ ပင္ဂြင္း အမကို ေတြ႔ရင္ တိတ္ဆိတ္တဲ့ တစ္ေနရာကိုေခၚျပီး ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း ခ်စ္ခြင့္ပန္ပါတယ္။ ပါးစပ္မွာလည္း ေက်ာက္စရစ္ခဲ တစ္တံုး သယ္ထားျပီး ပင္ဂြင္းအမကို ေပးပါတယ္ အကယ္၍ ယင္း ေက်ာက္စရစ္ခဲကို ပင္ဂြင္းအမက လက္ခံယူတယ္ဆုိရင္ သူ႔အခ်စ္ကို လက္ခံလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းသို႔လက္ခံရရွိျပီးတဲ့ ပင္ဂြင္းမကိုလည္း အျခားပင္ဂြင္းအထီးမ်ားက ခ်စ္ခြင့္ မပန္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ယူျဖစ္သြားတဲ့ ပင္ဂြင္းႏွစ္ေကာင္မွာ အထီး ျဖစ္ျဖစ္၊ အမ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေကာင္ေကာင္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အရင္ေသသြားရင္ ေနာက္ထပ္ၾကင္ေဖာ္မရွာပဲ တစ္ေကာင္တည္း ေနထိုင္တတ္တဲ့ အေလ့အထလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပင္ဂြင္းမ်ားရဲ ႔ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ သစၥာဟာ လူေတြထက္ ေလ့လာ အတုယူစရာ တစ္ခုလို ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: dyknowfacts

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s