ေနာက္တာပါ–

၁၅ ႏွစ္ၾကာလက္ထပ္ ျပီးေနာက္—-

မယားျဖစ္သူက သူ႔အလွကို ဘယ္ေဖာ္ျပမလဲလို႔ ခင္ပြန္းကို ေမး ပါတယ္။ ေယာကၤ်ားျဖစ္သူက တစ္ကိုယ္လံုးကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆီ ၾကည့္ရွုျပီး

“A-B-C-D-E-F- G-H-I-J-K” လို႔ေျဖပါတယ္။
ဒီေတာ့ အဓိပၸါယ္မသိလို႔ ဇနီးျဖစ္သူက ျပန္ေမးတဲ့အခါ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျပန္ေျဖပါတယ္။

“Adorable, Beautiful, Cute, Delightful, Elegant,
Fashionable, Gorgeous, and Hot”
ဒီေတာ့ ဇနီးက ” ဒါဆုိ I-J-K က ဘာ အဓိပၸါယ္လဲ” လို႔တဲ့အခါ ေယာကၤ်ား ျဖစ္သူက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖပါတယ္။
“I’m Just Kidding”    …………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s