“♦ ရန္သူ႔အဂၤါ ( ၁၆ ) ပါး ♦”

(၁) ကိုယ့္ကိုျမင္လွ်င္ မၿပံဳးရႊင္။

(၂) ကိုယ့္အသံၾကားေသာ္လည္း မႏွစ္သက္။

(၃) မ်က္လံုးခ်င္းပင္ မဆံုခ်င္၊ မ်က္ႏွာလႊဲ၏။

(၄) ကိုယ့္ကို အၿမဲ ဆန္႔က်င္၏။

(၅) ကိုယ္ႏွင့္ မတည့္သူတို႔ႏွင့္သာ ေပါင္း၏။

(၆) ကိုယ္ႏွင့္တည့္သူတို႔ႏွင့္ မေပါင္း။

(၇) ကိုယ့္ကို ခ်ီးမြမ္းလွ်င္ မၾကိဳက္၊ တားျမစ္၏။

(၈) ကိုယ့္ကို ဆဲေရးကဲ့ရဲ႕လွ်င္ ၾကိဳက္၏။

(၉) ရန္သူတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ကိုယ့္ကို မေျပာ။

(၁၀) ကိုယ့္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္မေပး။

(၁၁) ကိုယ့္အလုပ္ကို မခ်ီးမြမ္း၊ အျပစ္ရွာ၏။

(၁၂) ကိုယ့္ပညာကို အသိအမွတ္ မျပဳ။

(၁၃) ကိုယ္စီးပြါးပ်က္လွ်င္ ၀မ္းသာ၏။

(၁၄) ကိုယ္စီးပြါးတက္လွ်င္ မနာလို၊ မရႈစိမ့္။

(၁၅) ေကာင္းတာရလွ်င္ ကိုယ့္ကို သတိမရ။

(၁၆) ကိုယ္ဒုကၡေရာက္ေသာ္လည္း မသနား၊ စိတ္မတုန္လႈပ္။

-တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

( Ven Nanissara မွကူးယူေဖာ္ျပေပးပါသည္ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s