စိတ္တို၊ ေဒါသျဖစ္ဖို႔..

တစ္ခါက သစ္ခြပန္းေတြကို အရမ္းႏွစ္သက္တဲ႔ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးရွိတယ္။ ဘုန္းၾကီးဟာ တရားအားထုတ္ျပီး ပိုေနတဲ႔အခ်ိန္ေတြကို ပန္းစိုက္တာနဲ႔ပဲ ကုန္လြန္ေစခဲ႔တယ္။ တစ္ေန႔မွာ ဘုန္းၾကီးက တစ္ျခားေနရပ္တစ္ခုကိုသြားဖို႔ အေၾကာင္းေပၚတယ္။ မသြားခင္ ပန္းေတြကို ေသခ်ာေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ကိုရင္ေတြကို မွာခဲ႔တယ္။

ကိုရင္ေတြကလည္း ပန္းကို ေသခ်ာေစာင့္ေရွာက္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ရက္မွာ ကိုရင္ေတြက ပန္းေရေလာင္းရင္း သစ္ခြစင္ကို မေတာ္တဆ တိုက္မိခဲ႔ၾကတယ္။ သစ္ခြစင္ျပိဳျပီး သစ္ခြအိုးေတြ ကြဲေၾကခဲ႔တယ္။ ဘုန္းၾကီးႏွစ္သက္တဲ႔ သစ္ခြပန္းေတြ က်ိဳးေၾကခဲ႔ရလို႔ ကိုရင္ေတြ အရမ္းထိတ္လန္႔ခဲ႔တယ္။ ဘုန္းၾကီးျပန္လာခ်ိန္ ေတာင္းပန္ျပီး အျပစ္ခံယူဖို႔ သူတို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ဘုန္းၾကီးျပန္ေရာက္တဲ႔အခါ ကိုရင္ေတြက အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။

ဘုန္းၾကီးက စိတ္မဆိုးတဲ႔အျပင္ “ဘုန္းဘုန္း သစ္ခြပန္းစိုက္တာက ဘုရားလွဴဖို႔ ေနာက္ျပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀န္းက်င္ စိမ္းစိမ္းစိုစိုနဲ႔ လွပဖို႔ျဖစ္တယ္။ စိတ္ဆိုးဖို႔ သစ္ခြစိုက္ခဲ႔တာ မဟုတ္ဘူး”လို႔ဆိုတယ္။ ဘုန္းၾကီးေျပာတာ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။ စိတ္ဆိုး၊ေဒါသထြက္ဖို႔ သစ္ခြပန္း စိုက္ခဲ႔တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုန္းၾကီးက သစ္ခြပန္းၾကိဳက္တယ္ဆိုတာ မွန္ေပမယ့္ သူ႔စိတ္ထဲမွာ သစ္ခြဆိုတဲ႔အစြဲကို မထားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သစ္ခြရွိတာနဲ႔ သစ္ခြဆံုးရႈံးတာက သူ႔စိတ္ကိုေပ်ာ္ေအာင္၊ေဒါသထြက္ေအာင္ မသက္ေရာက္ေစနိင္ခဲ႔ဘူး။ ေန႔စဥ္ လူ႔ဘ၀မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လိုအင္ေတြကမ်ားခဲ႔တယ္။ ရယူတာနဲ႔ ဆံုးရႈံးတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အရမ္းဂရုစိုက္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္က နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေပ်ာ္ရႊင္ခဲ႔ၾကဘူး။

“စိတ္တို၊ေဒါသျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ၾကတာမဟုတ္ဘူး”

“စိတ္တို၊ေဒါသျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး”

“စိတ္တို၊ေဒါသျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာသင္ေနတာမဟုတ္ဘူး”

“စိတ္တို၊ေဒါသျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြထားတာ မဟုတ္ဘူး”

“စိတ္တို၊ေဒါသျဖစ္ဖို႔ လင္နဲ႔မယားအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပါင္းသင္းခဲ႔တာ မဟုတ္ဘူး”

“စိတ္တို၊ေဒါသျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးေမြးခဲ႔ၾကတာမဟုတ္ဘူး”

စိတ္တို၊ေဒါသထြက္ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုေတြးေတာနိင္ခဲ႔ၾကရင္ ကၽြန္ေတာ္တိို႔ရဲဲ႕ စိတ္ညစ္စရာ ခံစားခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တနည္းနည္းနဲ႔ ေျဖသိမ့္နိိင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္…..။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s