ေနာင္မွေနာင္တရၿပီး တန္ဖိုးကိုသိရတဲ့အရာ ၃မ်ိဳး…

၁။ က်န္းမာေရးတန္ဖိုးကိုမက်န္းမာတဲ့အခ်ိန္မွသိရပါတယ္။

၂။ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးတန္ဖိုးကို သူ႕တစ္ပါးကၽြန္ျဖစ္မွ သိႏိုင္ပါတယ္။

၃။ လူဘ၀တန္ဖိုးကိုေတာ့ငရဲျပည္ေရာက္မွ သိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းလူဘ၀တန္ဖိုးသိသူ မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္- ေရႊျပည္သာ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s