ကုမၼဏီအမည္အခ်ိဳ ႔ အဓိပၸါယ္

Mercedes – တည္ေထာင္သူ၏ သမီးအမည္

Nokia – ဖင္လန္ႏိုင္ငံရွိ ျမစ္တစ္ျမစ္ အမည္

Pepsi – အစာေျချဖတ္ေသာ အန္ဇိုင္းတစ္မ်ိဳး digestiveenzyme pepsin ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

Honda – တည္ေထာင္သူ Soichiro Honda အမည္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

Sony – လက္တင္ဘာသားစကား sonus ကိုအေျခခံျပီး အသံဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။

Maggi – တည္ေထာင္သူ Julius Maggi ကိုကိုယ္စားျပဳသည္။

Suzuki – တည္ေထာင္သူ Michio Suzuki ကို ကိုယ္စားျပဳသည္

Samsung – ကိုရီးယားဘာသာစကားျဖင့္ ၾကယ္သံုးပြင့္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

Toyota – တည္ေထာင္သူ Sakichi Toyoda ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

Yamaha – တည္ေထာင္သူ Torakusu Yamaha ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

Adidas – တည္ေထာင္သူ Adolf Dassler ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ Adolf (Adi) Dassler. (das)

Ref:rarefactsရိုးရာေလး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s