ျမတ္ဗုဒၶ၏ အံ့ဖြယ္ရာ (၁၈) ပါး။

(၁) ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၀တ္ရံုေတာ္မူသည့္ သကၤန္းေတာ္သည္ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္း၊ ဂ်ီးတင္ျခင္း၊ ေလွ်ာ္ဖြယ္ရျခင္း မရွိျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာ တစ္ပါး။

(၂) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ပရိကၡရာရွစ္ပါးကို ေဆာင္ယူေတာ္မူသည့္အခါတြင္ ထိုပရိကၡရာအစံုတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္မထိမစပ္ပဲ လက္ေလးသစ္မွ် ကြာေတာ္မူေနျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၃) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေတာထြက္ေတာ္မူသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ပယ္ျဖတ္ထားေတာ္မူေသာ ဆံေတာ္တို႔သည္ ထိုျဖတ္ထားသည့္အတိုင္းအတာပမာဏ လက္ေလးသစ္မွ်သာလွ်င္ ရွည္ျခင္းမရွိ အၿမဲတည္ေနျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာ တစ္ပါး။

(၄) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီးေတာ္မူသည့္အခါ သပိတ္ေတာ္ကိုေဆးလွ်င္ လက္ေတာ္ဦးစြာစင္ေတာ္မူၿပီး၊ လက္ေတာ္ေဆးေတာ္မူလွ်င္ သပိတ္ေတာ္သည္ ဦးစြာစင္ေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၅) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ မံုညင္းေစ့ ကဲ့သို႔ေသာေသးငယ္သည့္ အရာထဲသို႔ စံ၀င္ေတာ္မူႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၆) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ကို ကြန္႔ျမဴးလႊတ္လတ္သည္ရွိေသာ္ အရပ္ဆယ္မ်ာက္ႏွာသို႔ ေဖာက္ထြင္း၍သြားေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၇) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကဲ့သို႔ေသာ ပံုေတာ္တူ နိမၼိတ ရုပ္ပြားေတာ္ေပါင္း အသေခ်ၤမကဖန္ဆင္းေတာ္မူႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၈) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အလင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အမိုက္တိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေခတ္သံုးပါးတို႔တြင္ ေပးစြမ္းေတာ္မူႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၉) ျမတ္စြားဘုရားရွင္သည္ သီတင္းသံုးစံေန(ထိုင္)ေတာ္မူသည္ရွိ္ေသာ လူတို႔သည္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ လျပည့္၀န္ကိုအတိုင္းသား ျမင္ရသကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အသေရေတာ္ကို အတိုင္းသား ဖူးျမင္ႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာ တစ္ပါး။

(၁၀) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တရားေဒသနာေဟာေတာ္မူသည့္အခါတြင္ အသံေတာ္ရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည္႔စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ တရားနာပရိႆတ္ကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ကပ္လွ်က္ေဟာဘိေနသကဲ့သို႔ နာ ၾကားေစႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၁၁) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ သတၱာတို႔၏ စိတ္အလိုကို အာသယာ ႏုသယ ဉာဏ္ေတာ္ျမတ္ျဖင့္ သိစြမ္းေတာ္မူႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၁၂) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ကြ်တ္ထိုက္ေသာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႔ကို မဟာဂရုဏာ သမာပတၱိဉာဏ္ေတာ္ျမတ္ျဖင့္ သိစြမ္းေတာ္ မူႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၁၃) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔၏ ကြ်တ္တန္း၀င္ရမည့္အခ်ိန္ အခါတည္းဟူေသာ ဣေၿႏၵအႏု၊အရင့္ကို သိေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၁၄) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေဉယ်ဓံတရား(၅)ပါးကို သိျမင္ေတာ္မူႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါ။

(၁၅) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အလိုရွိေတာ္မူလတ္၍ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔တန္းေတာ္ မူလိုက္လွ်င္ သပိတ္ေတာ္ အစရွိသည့္ အလိုရွိသည့္ ပရိကၡရာ မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိလာျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၁၆) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ၀ဲဘက္မ်က္လံုးေတာ္မွ ေရအလွ်ံ၊ယာဘက္မ်က္လံုးေတာ္မွ မီးအလွ်ံ၊ အစရွိေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာတို႔ကို ျပစြမ္းေတာ္မူႏိုင္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၁၇) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္သို႔ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကား ေတာ္မူရန္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူရာတြင္ ပကတိ သံုးဖ၀ါးႏွစ္လွမ္းမွ်သာ ၾကြခ်ီေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

(၁၈) ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ၾကြခ်ီေတာ္မူရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဖုအထစ္၊အနိမ္႔၊ အျမင့္ ရွိၾကေသာ ေျမအျပင္သည္ ညီညာေခ်ာမြတ္ၿပီး ေျခေတာ္ရာ မထင္က်န္ျခင္း တည္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ရာတစ္ပါး။

ဤကားျမတ္စြာဗုဒၶ၏ အံ့ဖြယ္ရာ (၁၈) ပါးပင္ျဖစ္၏။

(အေၾကာင္း၊အက်ိဳး၊အေကာင္း၊အဆိုးကိုသိျမင္နားလည္ႏိုင္က်င့္ႀကံႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ)

ဓမၼ၀ီရ အရွင္ေတဇနိယ

ကိုလံဘို၊သီရိလကၤာ

Website; www.ashintejaniya.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s