ဆီး က ေျပာျပေသာ သင့္က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ??

ေက်ာက္ကပ္ဆိုသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ကလီစာတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ အဓိကအားျဖင့္
ေသြးကိုေဆးေၾကာသန္ ့စင္ေပးေသာ လုပ္ ငန္းအားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရိွ ေရ ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ပမာဏတုိ ့ကို ထိန္းညိွေပးကာ၊ ပိုလွ်ံထြက္
ရွိလာေသာ အရည္မ်ား အား ဆီးအိမ္၊ ဆီးပို ့ျပြန္မွ တဆင့္ ဆီးအၿဖစ္
ထြက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္သူ တစ္ဦး၏ ေန ့စဥ္ေရေသာက္ႏႈန္းသည္ ပ်မ္း
မွ် ၁-လီတာမွ် ေသာက္သံုးသင့္ျပီး၊ ဆီးသြားမႈ ပမာဏသည္ အနဲဆံုး လီတာ၀က္ခန္ ့မွ ၁-
လီတာ ထိ စြန္ ့ပစ္ရပါမည္။ ေခြ်းထြက္မ်ား ေသာေန ့တြင္ေရပိုမို ေသာက္ေပးသင့္သည္။

အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး၊ကေလး၊လူၾကီးအားလံုး၏ ပံုမွန္ဆီးအေရာင္သည္ ၀ါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့
(သို ့) အ၀ါေရာင္ျဖစ္သည္။ (၁)ေရ ေသာက္နည္း ျခင္း (၂)အစားအစာ
(၃)ေသာက္သံုးေသာေဆး၀ါးတို ့ေၾကာင့္လည္း ဆီးအေရာင္ ယာယီေျပာင္းလဲတတ္သည္။
ထိုအေၾကာင္း(၃)ရပ္ ေၾကာင့္ ဆီးအေရာင္ ၂၄နာရီခန္ ့ၾကာေျပာင္းလဲျခင္းသည္
ျပသနာမရွိလွေသာ္လည္း၊ က်နး္မာေရးတစ္စံုတစ္ရာခ်ိဳ ့ယြင္းမႈေၾကာင့္ *ဆီးအ *ေရာင္
သိသိသာသာေျပာင္းလဲတတ္ေပရာ၊ မိမိက်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာတို
ျ့ဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

(၁) က်န္းမာေရးေကာင္းသူ၏ဆီးအေရာင္သည္ အနယ္အႏွစ္မပါဘဲ
ၾကည္လင္ေသာ၀ါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ျဖစ္ျပီး၊ ေရေသာက္မ်ားေလ ဆီးအေရာင္ ေဖ်ာ့ေလျဖစ္သည္။
(၂) ဆီးထဲတြင္ ေသြးပါျခင္းသည္ ေသြးမတိတ္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္း ႏွင့္
ဆီးအိမ္ကင္ဆာတို ့ျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္
အမ်ိဳးသားမ်ားတြက္ ဆီးအိမ္ကင္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာမ်ား၍ သတိျပဳပါ။ (၃) အခ်ိဳ
့၀မ္းႏႈတ္ေဆးမ်ား ႏွင့္ အေၾကာေျပေဆးမ်ားတြင္ cascara (သို ့) senna
ဓာတ္ပါရွိသျဖင့္ ဆီးသြားသည့္အခါ အညိုရင့္ရင့္္ (သို ့) လၻက္ရည္ၾကမ္းေရာင္
ေျပာင္းေနတတ္သည္။ အသည္းပ်က္စီးျခင္း၊ အသည္းေရာင္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းေသြးခဲ၍
ပ်က္စီးျခင္းတို ့ ကလည္း ဆီးအေရာင္ကို အညိုရင့္ေရာင္ေျပာင္းေစတတ္သလို၊
ကိုကာကိုလာ အေရာင္ဆီးပ်စ္ပ်စ္သြားပါက ဆီးအိမ္ ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္တို ့ တြင္
ျပင္းထန္ေသာေရာဂါရေနပါျပီ။ နီးစပ္ရာ ဆရာ၀န္ျဖင့္ အျမန္ဆံုးေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

(၄) ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ျခင္းေၾကာင့္၊ ေသြးျဖဴ/နီဥ ဆဲလ္မ်ားထဲတြင္
ဘက္တီးရီးယားမ်ားတိုးပြားလာၾကကာ ဆီးအေရာင္သည္ ႏို ့ကဲ့ သို ့
ျဖဴသြားတတ္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္းျခင္းကလည္း
ဆီးကိုျဖဴေစသည္။
(၅) အနီေရာင္ (သို ့) ပန္းေရာင္ဆီးသြားျခင္းကို ဆီးထဲတြင္ေသြးပါသည္ဟု
ထင္မွတ္မွားေလ့ရွိၾကသည္။ အနီေရာင္သၾကားမုန္လာ ႏွင့္
ဘယ္ရီသီးအနီေရာင္မ်ားစားျခင္းျဖင့္ ဆီးနီေစသလို၊ anti-psychotics ဓာတ္ပါရွိေသာ
ေဆး၀ါးအခ်ိဳ ့ေသာက္သံုးျခင္းက လည္း ဆီးနီေစ ၏။ အကယ္၍ သင့္ခႏာကိုယ္ထဲတြင္
ခဲဆိပ္တက္လွ်င္ ဆီးနီရဲေစသျဖင့္ အထူးဂရုစိုက္ပါ။ (၆) ဘီယာေသာက္ျခင္းႏွင့္
ကယ္ရိုတင္းဓာတ္ပါေသာ မုန္လာဥနီအေျမာက္အမ်ားစားသံုးျခင္းျဖင့္ ဆီးလိေမၼာ္ေရာင္
သြားေစသည္။ ဗီတာ မင္စီအလြန္အကြ်ံ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ခီမိုေဆးသြင္းကုသျခင္း ႏွင့္
ပိုးသတ္ေဆးအခ်ိဳ ့ကလည္း ဆီးကိုလိေမၼာ္ေရာင္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။
သင့္ဆီးသည္လိေမၼာ္ေရာင္ျဖစ္ျပီး၊ ၀မ္းအျဖဴေရာင္သြားေနပါက အသည္းေရာင္
အသား၀ါလကၡဏာ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာပမဏထက္ ဗီတာမင္စီ မွီ၀ဲျခင္းက
ေက်ာက္ကပ္ကိုပ်က္စီးေစသည္။

(၇) အကယ္၍ သင္သည္ ဗီတာမင္ဘီဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာ အားျဖည့္ေဆးေသာက္သံုးေနသူျဖစ္ပါက၊
နီအြန္အ၀ါေရာင္ ဆီးသြားျခင္း အ တြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိပါ။

(၈) ထံုေဆး/ေမ့ေဆး အခ်ိဳ ့က အစိမ္းေရာင္ဆီးသြားေစသလို၊ ကညြတ္အေျမာက္အမ်ား
စားသံုးျခင္းျဖင့္လည္း ဆီးအေရာင္ကို စိမ္းဖန္ ့ ဖန္ ့ျဖစ္၍ ဆီးရနံ
့ဆိုး၀ါးေစသည္။

(၉) ေအာ္ဂလီဆန္ပ်ိဳ ့အန္ ေပ်ာက္ေဆးအခ်ိဳ ့သည္ ဆီးအျပာေရာင္ သြားေစတတ္သျဖင့္
စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိပါ။

(၁၀) ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဂါ ရွိသူ၏ ဆီးသည္ မာပယ္လ္ပန္းရနံ
ထြက္ေလ့ရွိျပီး၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေ၀ဒနာသည္၏ ဆီးသည္ အခ်ိဳ ့နံ ့ထြက္သျဖင့္
မိမိကိုယ္ကို စမ္းစစ္ပါ။

(၁၁) ဆီးအနည္ပါသူ ႏွင့္ ဆီးေက်ာက္တည္သူမ်ားသည္ တေန ့လွ်င္ ေရ ၃-လီတာမွ်
ေသာက္သင့္ျပီး၊ ကြမ္းမစားသင့္ေပ။

ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေစေသာ အဆိုးရြားဆံုးအစား အစာမ်ားမွာ ပူစပ္ေသာအစားအစာမ်ား၊
ေရခဲေရ၊ အနီေရာင္အသား၊ ဆား၊ ငရုပ္ ေကာင္း၊ ထညင္းသီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ
အရန္ သင့္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ဓာတုအခ်ိဳသြားရည္
စာအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ အခ်ိဳမႈန္ ့၊ ဆိုဒါ ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား၊ အထူး သျဖင့္
တရုပ္ျပည္ထုတ္ ႏို ့ထြက္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကဖိန္းဓာတ္လြန္ကဲ ေသာ ေကာ္ဖီ၊
လၻက္ရည္တို ့ျဖစ္သည္။အနီေရာင္ငရုပ္ပြ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ပန္းေဂၚဖီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊
ၾကက္သြန္နီ၊ ပန္းသီး၊ ေက်ာက္ဖရံုသီး၊ ဖရဲသီး၊ စေတာ္ဘယ္ရီ အပါအ၀င္ ဘယ္ရီ
သီးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ခ်ယ္ရီးသီး၊ အနီေရာင္စပ်စ္သီး၊ ၾကက္ဥအျဖဴေရာင္၊ အိုမီဂါ ၃
ဖက္ဆီးအက္ ဆစ္ၾကြယ္၀ေသာ ငါး၊ သံလြင္ဆီ၊ ျမင္းခြာရြက္ တို ့သည္ ေက်ာက္ကပ္
က်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးအစားအစာမ်ားျဖစ္သည္။ ထို ့ျပင္ ဆီသြားသည့္အခါ
ဆီးကုန္သည္အထိ စိတ္ရွည္ရွည္စြန္ ့ထုတ္ရန္လိုအပ္ျပီး၊ ဆီးက်န္ျခင္းေၾကာင့္
မလိုလားအပ္ေသာ
ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ၾကက္သြန္ျဖဴျပဳတ္ရည္ကို ေဆးျမီးတိုအျဖစ္ေသာက္
သံုးႏိုင္ပါေၾကာင္း။* *

*ဘာသာျပန္သူ (ေပါက္ေပါက္)*

*မွီျငိမ္း (the urology department at the University of Kansas)*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s