မိုးမိုး (အင္းလ်ား)

  1. မီးေရာင္ေအာက္ကို၀င္လွ်င္ (မိုးမိုး အင္းလ်ား)
  2. မွ တစ္ဆင့္ (မိုးမိုးအင္းလ်ား)
  3. ျဖဴေမွာင္ေ၀ကင္း (မိုးမိုးအင္းလ်ား)
  4. ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာ စမ္းတ၀ါး (မိုးမိုးအင္းလ်ား)
  5. စိန္တစ္ပြင့္ (မိုးမိုးအင္းလ်ား)
  6. သိကၡာရွိတဲ့ မုန္႔ဟင္းခါး (မိုးမိုးအင္းလ်ား)
  7. ေ၀ဒနာ ၾကာနီပြင့္ (မိုးမိုးအင္းလ်ား)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s