ေနၾကာဆီ စစ္စစ္္မွ ရရိွေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

Sunday, March 23, 2014

ေနၾကာဆီ စစ္စစ္ကုိ စားသံုးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လူေတြ၏ က်န္းမာေရးကို
မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရရိွနိုင္တဲ့ က်န္းမာေရး
အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ကေတာ့ ——-

(၁) အဆစ္ေရာင္ရမ္းျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

(၂) ပန္းနာရင္က်က္ ေရာဂါအတြက္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

(၃) အူမၾကီး ကင္ဆာမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

(၄) အာရံုေၾကာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ အထူးပင္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

(၅) နွလံုးနွင့္ ပက္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

(၆) ကိုလက္စေရာဓာတ္္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။

(၇) အသားအေရ အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s