ေသနတ္ဒဏ္ရာကုိ ၁၅ စကၠန္႔အတြင္း ေသြးတိတ္ေစမည့္ XStat ေဆးထုိးအပ္

Sunday, March 16, 2014

ေသနတ္ဒဏ္ရာ မ်ားကုိ ၁၅ စကၠန္႔ အတြင္း ေသြးတိတ္ ေစမည့္ အိတ္ေဆာင္ ေဆးထုိးအပ္ XStat ကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အုိရီဂြန္ ျပည္နယ္ အေျခစုိက္ Rev Medx ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္သားတစ္ဦး ေသနတ္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရ သြားလွ်င္ အဆုိပါ ဒဏ္ရာကုိ ေသြးအျမန္ဆုံး တိတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးမွာ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ပြဲ အေျခအေန၊ ေဆးမွဴးႏွင့္ အလွမ္း ကြာေဝးမႈ၊ ဒဏ္ရာရရွိ ထားေသာ ေနရာတုိ႔ အေပၚ မူတည္ၿပီး ရံဖန္ရံခါ ေသနတ္ ဒဏ္ရာကုိ ေသြးတိတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လြန္စြာမွပင္ ခက္ခဲ ၾကာျမင့္ တတ္သည္။
XStat ေဆးထုိးအပ္တြင္ လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ပါရွိသည့္ ေရျမႇဳပ္ငယ္မ်ား
ပါဝင္သည္။ အဆုိပါ ေရျမႇဳပ္ငယ္ မ်ားကုိ ဒဏ္ရာထဲ ထုိးသြင္းေပး လုိက္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ပ်ံ႕ထြက္လာ မည္ျဖစ္ၿပီး ေသနတ္ ဒဏ္ရာကုိ ပိတ္ေပး လုိက္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပါတည္း ပါရွိ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားက နာက်င္မႈကုိ သက္သာ ေစျခင္း၊ ပုိးသတ္ ေပးျခင္း တုိ႔ကုိျပဳလုပ္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဤျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလုံး အတြက္ ၁၅ စကၠန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

XStat ကုိေပါ့ပါးေသာ ပုိလီ ကာဗြန္နိတ္ ဓာတ္ေပါင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား ၿပီး ၃ဝ မီလီမီတာ ႏွင့္ ၁၂ မီလီမီတာ အရြယ္ ႏွစ္မ်ဳိး ထုတ္လုပ္ ထားသည္။ ဒဏ္ရာရရွိလွ်င္ ေဆးေရျမႇဳပ္ မ်ားကုိ ဒဏ္ရာႏွင့္ အနီးဆုံး ေသြးေၾကာ ထဲတြင္ ထုိးသြင္း ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အေျခအေန ေပး၍ ဒဏ္ရာကုိ ျပန္လည္ ေဆးေၾကာ ခ်ိန္တြင္ ေရျမႇဳပ္တစ္စ မွ က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္း မရွိေလေအာင္ အဆုိပါ ေရျမႇပ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္အကၡရာ X အမွတ္အသား မ်ားျပဳလုပ္ ေပးထားၿပီး ဓာတ္မွန္ ႐ုိက္ကူး ၾကည့္႐ႈလွ်င္ အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

XStat ကုိ ထုတ္လုပ္ သူမ်ားသည္ ကားတာယာ ေပါက္လ်င္ ခ်က္ခ်င္း ဖာေထးေပး ႏုိင္သည့္ ေရာ္ဘာဘီးဖာ ကိရိယာကုိ ၾကည့္႐ႈကာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ တြင္ ျဖစ္လာေသာ အေပါက္မ်ားကုိ လည္း ခ်က္ခ်င္း ဖာေထး ေပးႏုိင္လွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု အႀကံရလာၿပီး ယခုကဲ့ သုိ႔ စစ္ေျမျပင္ တုိက္ပဲြဝင္စဥ္ ဒဏ္ရာ ရရွိေသာ စစ္သား ေျမာက္ျမားစြာ တုိ႔၏ အသက္ကုိ ကယ္တင္ ႏုိင္မည့္ ေဆးေရျမႇဳပ္ ေဆးထုိးအပ္ ကုိ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ရန္ အႀကံရရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

XStat ေဆးထုိးအပ္ မ်ားကုိ လုိသေလာက္ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ရန္ Rev Medx ကုမၸဏီကုိ အေမရိကန္ အစုိးရက ကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း ေထာက္ပံ့ ေပးထားၿပီး မ်ားမၾကာမီ စစ္ေျမျပင္ ေဆးမွဴးမ်ား၏ ေဆးအိတ္ထဲမွ ပတ္တီးလိပ္မ်ား ကုိ အစားထုိး ေနရာယူ သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s