မီးနစ္အနည္းငယ္ အတြင္း မ်က္ႏွာကို အေကာင္းဘက္သုိ႔ …

အသံုးျပဳပံုကေတာ့
သံပုရာသီး တစ္ျခမ္းေပၚတြင္ ပ်ားရည္ သံုးစက္ ေလးစက္ေလာက္ တင္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ သင္၏ မ်က္နွာေပၚသို႔ သံပုရာသီး အျခမ္းနွင့္ ပြတ္လိုက္ပါ။ မ်က္နွာေပၚမွာ ရိွတဲ့ အဖု မ်ား အမာရြတ္မ်ား စတာေတြနွင့္ အျခားေသာ အစက္ အေပ်ာက္ မ်ား ေပၚသို႔ ေသခ်ာစြာ ပြတ္ေပးပါ။ အခ်ိန္ ၅ မီးနစ္ ၾကာရင္ ရပ္ လို႔ ရပါျပီ။ ထို႔ေနာက္ ေအးေသာေရ နွင့္ မ်က္နွာကို စင္ၾကယ္ ေအာင္ ေစေၾကာေပးလိုက္ပါ။
သင္မ်က္နွာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ သြားပါလိမ့္မယ္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s